..

Tuesday, September 27, 2011

al khawarizmi - sarjana matematik & astronomi

assalamualaikum w.b.t...


AL-KHAWARIZMI dilahirkan di Bukhara. Nama sebenarnya ialah Muhammad Ibn Musa al-Khawarizmi. Selain itubeliau dikenali juga sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin YusoffGelaran Al-Khawarizmi yang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-karismi, al-Goritmi atau al-GorismNama al-Gorism terkenal pada abad pertengahan. Di negara Perancispula al-Gorism muncul sebagai Augryam atau Angrism. Di negara Inggeris pula dia dikenali sebagai Aurym atau Augrim.

Tahun 780-850M adalah zaman kegemilangan al-KhawarizmiDicatatkanbeliau meninggal dunia antara 220M dan 230M. Ada yang mengatakan al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahanabad kesembilan.

Dalam bidang pendidikan terbukti bahawa beliau ialah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas meliputi bidang falsafahlogikaritmetikgeometrimuzikkejuruteraansejarah Islam dankimia.

Beliau amat terkenal sebagai guru algebra di Eropah dan menciptakan pemakaian Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda beliau bekerja dibawah pemerintahan Khalifah al-Ma’mun di Bayt al-HikmahBaghdad.
Beliau gemar bekerja dalam balai cerap untuk mendalami ilmu matematik dan astronomi serta pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam.

Al-Khawarizmi ialah seorang tokoh yang mula-mula memperkenalkan algebra dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematik dan menghasilkan konsep-konsep matematik yang begitu popular sehingga digunakan pada zaman sekarang.

Antara hasil karya yang telah beliau hasilkan ialah:

1. Sistem NomborIa telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero IndorumMufatih al-Ulum’ yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang.

2. Al-Jami wa al-Tafsir bi Hisab al-Hind: Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Prince Boniopagri.

3. Al-Mukhtasar Fi Hisab al-Jabr wa al-MuqabalahDiterbitkan pada 820M dan ia mengenai algebra.

4. Al-Jabr wa’l MuqabalahPenggunaan secans dan tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.

5. Hisab al-Jabr wa al-MuqabalahContoh-contoh persoalan matematik dan mengemukakan 800 soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo.Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh al-Khawarizmi.

Dalam bidang matematik, al-Khawarizmi telah memperkenalkan algebra dan hisab. Beliau banyak menghasilkan karya-karya yang masyhur ketika zaman tamadun Islam. Antara karya-karyayang beliau hasilkan ialah Mafatih al-Ulum. Sistem nombor adalah salah satu sumbangannya dan telah digunakan pada zaman awal tamadun Islam.
Banyak kaedah yang diperkenalkan dalam setiap karya yang dihasilkan. Antaranya ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri penyelesaian persamaanteorem segi tiga samamengira luas segitigasegi empat selari dan bulatan dalam geometriMasalah pecahan dan sifat nombor perdana dan teori nombor juga diperkenalkan.

Bidang astronomi juga membuatkan al-Khawarizmi dikenali pada zaman tamadun Islam. Astronomi dapat ditakrifkan sebagai ilmu falak iaitu pengetahuan tentang bintang-bintang yangmelibatkan kajian tentang kedudukanpergerakandan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang.

Penggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran pengetahuan matematik yang terhad kepada pengguna aritmetik dangeometri sahaja.

Al-Khawarizmi dianggap sebagai sarjana matematik yang masyhur oleh orang Islam dan ia diperakui oleh sarjana BaratG. Sarton pernah menyatakan bahawa pencapaian-pencapaian tertinggitelah diperoleh oleh orang-orang Timur terutama al-Khawarizmi.
Wiedmann pula menyifatkan al-Khawarizmi mempunyai personaliti yang teguh dan seorang yang bijaksana. Ini membuktikan al-Khawarizmi telah memberi sumbangan yang besar dalam bidangmatematik dan astronomi.
Monday, September 19, 2011

Gottfried Willhelm Leibniz - tokoh matematik


assalamualaikum w.b.t...Gottfried Willhelm Leibniz (16464 - 1716) merupakan seorang saintis dari Jerman. Ayahnya merupakan seorang pentadbir di Universiti Leipzig. Ketika masih kanak-kanak, beliau belajar dengan cepat dan menguasai bahasa Latin pada usia 8 tahun dan digelar pakar dalam bahasa kuno ketika berusia 12 tahun.


Leibniz diterima masuk ke Universiti Leipzig ketika berusia 15 tahun dan mendapat gelaran doktor pada usia seawal 20 tahun. Beliau dianggap salah seorang daripada cendekiawan dunia dengan pengetahuan yang luas dalam bidang falsafah,matematik,sains,sejarah dan teologi. Leibniz dan Sir Isaac Newton dikatakan tokoh yang mengembangkan ilmu pembezaan kalkulus. Leibniz menyempurnakan dan mencipta sebuah mesin kira yang lebih hebat daripasa mesin kira yang dicipta oleh Blaise Pascal.

Beliau menunjukkan kemampuan mesin kira itu di hadapan ahli Royal Academy of The Sciences di Paris serta ahli-ahli Royal Society of London. Beliau kemudian dianugerahkan menjadi ahli dari Royal Society of London. Beliau pernah dihantar sebagai wakil pelbagai misi diplomasi sehingga dapat bertemu dengan ramai centedikiawan tersohor.

Jika Spinozatelah mencapai konsep unity (bersatu) dalam monisme (anggapan bahawa apa yang ada hanya satu), Leibniz sebaliknya merasakan bahawa kita harus menekankan individualiti. Falsafahnya yang dinamakan monadologi mengatakan bahawa setiap orang atau benda merupakan kesatuan yang berasingan atau Monad,yang kewujudannya ditentukan oleh Tuhan. Oleh itu Leibniz menyimpulkan tiada yang terpisah dalam alam. Tiada yang mati kerana segala sesuatu merupakan satu aktiviti yang berbeza. 

Omar Al-Khayyam - pakar algebra,astronomi,matematik

assalamualaikum w.b.t...
OmarKhayyam merupakan ilmuwan Islam yang terkenal. Kepakaran Omar Khayyam, seorang rakyat Parsi,adalah dalam bidang matematik, astronomi, falsafah,perubatan dan puisi. Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-DinAbul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan padatahun 1044. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuatkhemah.

Sebenarnya, tidak banyak yang diketahui mengenai sejarahawal hidupnya kecuali fakta bahawa dia mendapat pendidikandi Nishapur dan tinggal di sana dan juga di Samarqand sepanjang hidupnya.Melihat perjalanan hidupnya, Omar Khayyam adalah seorangyang sangat sukakan kesederhanaan. Beliau pernahditawarkan untuk bekerja di istana.

Beliau sebaliknya menolak dan memilih hidup secara sederhana dan tenang untuk menimbailmu. Beliau mengembara ke pusat-pusat ilmu ketika itu seperti di Samarqand, Bukhara, Balkhdan Isphahan untuk mendalami ilmunya dan juga bertukar-tukar fikiran dengan para ilmuan di sana.Semasa di Samarqand, beliau diletakkan di bawah seliaan seorang pembesar - Abu Tahir.

Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra.Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Initermasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripadapenyelesaian kebanyakan persamaan lain.

Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. 

Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Dalam bidang geometri pula, beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq - Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap.Di sana, beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al- Jalali.

Selain itu, Omar Khayyam juga turut menyumbang dalam bidang lain seperti pembangunan kaedah menentukan graviti. Dalam bidang metafizik, beliau menulis tiga buku. Beliau juga terkenal sebagai seorang ahli astronomi terkenal dan juga doktor.

Selain dalam bidang sains, Omar Khayyam juga terkenal sebagai seorang penyair yang hebat di zamannya.Malah, beliau pernah menjadi terkenal di kalangan dunia barat sejak tahun 1839 apabila Edward Fitzgerald menerbitkan terjemahan bahasa Inggeris bagi bukunya - Rubaiyat. Buku ini menggambarkan kehebatan dan kekayaan ilmu yang dimiliki Omar Khayyam. Omar
Khayyam juga menulis pelbagai jenis buku dan monograf dalam pelbagai jenis bidang.
Antaranya ialah 10 buku dan 30 monograf berjaya dikesan. Daripada jumlah ini, empat buahbuku adalah berkaitan matematik, fizik (tiga), metafizik (tiga) dan satu untuk algebra dan geometri.

Jasa dan pengaruh Omar Khayyam begitu besar terutamanya dalam perkembangan bidang
matematik dan juga geometri.
Malah kerja-kerjanya mendahului semua ilmuan lain selama berabad-abad lamanya.Sebenarnya, kehebatan Omar Khayyam dalam bidang matematik banyak dikaburi olehkehebatannya sebagai seorang penyair.

Bagaimanapun, sumbangan beliau sebagai ahli falsafah dan saintis banyak meletakkan asas
dalam tamadun keilmuan manusia sejagat.

Sunday, September 18, 2011

jepun - sepuluh sikap untuk berjaya

assalamualaikum w.b.t...


jepun sememangnya terkenal dengan kemajuan ekonomi serta pendidikannya yang pesat..
kita seharusnya mengambil teladan daripada sikap masyarakat jepun..
tidak perlu merasa hina untuk meniru sesuatu yang positif..
usaha untuk memajukan diri sendiri tidak pernah dipandang hina oleh orang lain..
orang jepun mempunyai sepuluh sikap yang membantu mereka dalam memajukan diri serta negara..

1. BEKERJA KERAS


Sudah menjadi rahsia umum bahawa bangsa Jepun adalah pekerja yang rajin. Secara purata jam kerja pegawai di Jepun adalah 2450 jam/tahun, sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika (1957 jam/tahun), Britain (1911 jam/tahun), Jerman (1870 jam/tahun), dan Perancis (1680 jam/tahun). Seorang pekerja di Jepun dapat menghasilkan sebuah kereta dalam masa 9 hari, sedangkan pekerja di negara lain memerlukan 47 hari untuk membuat kereta yang bernilai sama. Seorang pekerja Jepun boleh dikatakan boleh melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-6 orang. Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan “agak memalukan” di Jepun, dan menandakan bahawa pegawai tersebut termasuk “yang tidak diperlukan” oleh perniagaan. Di kampus, professor juga biasa pulang malam (secara tepat pagi), membuat mahasiswa tidak mahu pulang cepat. Fenomena Karoshi (mati kerana kerja keras) mungkin hanya ada di Jepun. Sebagian besar orang lama Jepun menyebutkan bahawa dengan kerja keras inilah sebenarnya kebangkitan dan kemakmuran Jepun boleh tercapai.

2. MALU

Malu adalah budaya sopan dan turun temurun bangsa Jepun. Harakiri (bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut) menjadi ritual sejak era samurai, iaitu ketika mereka kalah dalam pertempuran. Masuk ke dunia moden, wacananya sedikit berubah ke fenomena “mengundurkan diri” bagi para pejabat (menteri, politikus, dsb) yang terlibat masalah rasuah atau merasa gagal menjalankan tugasnya. Kesan negatifnya mungkin adalah pelajar yang kadang-kala membunuh diri, kerana keputusan peperiksaan yang buruk atau tidak naik kelas. Kerana malu jugalah, orang Jepun lebih suka beratur daripada memotong barisan semasa beratur. Mereka secara automatik membentuk barisan dalam setiap keadaan yang diperlukan seperti pembelian ticket, masuk ke stadium untuk menonton bolasepak, menaiki bas, bahkan untuk menggunakan tandas awam. Mereka beratur rapi menunggu giliran. Mereka malu terhadap orang sekeliling apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang sudah menjadi amalan umum.

3. HIDUP BERJIMAT

Orang Jepun memiliki semangat hidup berjimat dalam keseharian. Sikap anti konsumerisme berlebihan ini nampak dalam berbagai bidang kehidupan. Kebanyakan orang Jepun ramai belanja di supermarket pada sekitar jam 19:30. Ini kerana sudah menjadi perkara yang biasa bahawa supermarket di Jepun akan memotong harga sampai separuh pada waktu sekitar setengah jam sebelum tutup. Seperti diketahui bahawa Supermarket di Jepun rata-rata tutup pada pukul 20:00. Contoh lain adalah para suri rumah rela menaiki basikal menuju ke kedai sayur agak jauh dari rumah, hanya kerana lebih murah 20 atau 30 yen. Banyak keluarga Jepun yang tidak memiliki kereta, bukan kerana tidak mampu, tapi kerana lebih berjimat menggunakan bas. Ruangan pemanas di rumah Jepun pun menggunakan minyak tanah yang berbau, padahal sudah cukup dengan Aircond yang ada mode dingin dan panas. Alasannya ternyata satu, minyak tanah lebih murah daripada elektrik. Professor Jepun juga terbiasa menaiki basikal tua ke kampus, bersaing dengan mahasiswa-mahasiswanya.

4. SETIA

Setia membuat sistem karier di sebuah perniagaan berjalan dengan rapi. Sedikit berbeda dengan sistem di Amerika dan Eropa, sangat jarang orang Jepun yang bertukar-tukar kerja. Mereka biasanya bertahan di satu atau dua perusahaan sampai pencen. Ini mungkin implikasi dari Industri di Jepun yang kebanyakan hanya mahu menerima fresh graduate, yang kemudian mereka latih dan didik sendiri sesuai dengan bidang (core business) perusahaan. Bandar Hofu mungkin sebuah contoh yang nyata. Hofu dulunya adalah bandar industri yang ketinggalan dengan penduduk yang terlalu padat. Kesetiaan penduduk untuk tetap bertahan (tidak pergi ke luar bandar) dan punya komitmen bersama untuk bekerja keras siang dan malam akhirnya mengubah Hofu menjadi bandar yang maju dan moden. Bahkan pada masa sekarang menjadi bandar industri terbaik dengan pengeluaran kendaraan mencapai 160,000 setahun.

5. INOVASI

Jepun bukan bangsa pembuatan, tapi orang Jepun mempunyai kelebihan dalam mengubah penemuan orang lain dan kemudian memasarkannya dalam bentuk yang diminati oleh masyarakat. Menarik membaca kisah Akio Morita yang mengembangkan Sony Walkman. Cassete Tape tidak ditemukan oleh Sony, patennya dimiliki oleh perniagaan Phillip Electronics. Tapi yang berhasil mengembangkan dan mengubah model portable sebagai sebuah produk yang meletup selama puluhan tahun adalah Akio Morita, founder dan CEO Sony pada masa itu. Sampai tahun 1995, tercatat lebih dari 300 model walkman lahir dan jumlah total produksi mencapai 150 juta produk. Teknik kendaraan roda empat juga bukan diciptakan orang Jepun, patennya dimiliki orang Amerika. Tapi ternyata Jepun dengan inovasinya dapat mengembangkan industri kendaraan yang lebih cepat dan murah. Kereta yang dihasilkan juga relatif lebih murah, ringan, mudah dipandu, mudah dibaiki dan lebih jimat bahan bakar. Perusahaan Matsushita Electric yang dulu terkenal dengan sebutan “maneshita” (peniru) punya legenda sendiri dengan mesin pembuat rotinya. Inovasi dan idea dari seorang engineernya bernama Ikuko Tanaka yang berinisiatif untuk meniru teknik pembuatan roti dari cheef di Osaka International Hotel, menghasilkan karya mesin pembuat roti (home bakery) berjenama Matsushita yang kemudian semakin terkenal.

6. PANTANG MENYERAH

Sejarah membuktikan bahawa Jepun termasuk bangsa yang tahan banting dan pantang menyerah. Puluhan tahun dibawah kerajaan Tokugawa yang menutup semua akses ke luar negeri, Jepun sangat tertinggal dalam teknologi. Ketika pemulihan Meiji (meiji ishin) datang, bangsa Jepun cepat beradaptasi dan menjadi fast-learner. Kemiskinan sumber daya alam juga tidak membuat Jepun menyerah. Tidak hanya menjadi pengimport minyak,bijih besi dan kayu, bahkan 85% sumber tenaga Jepun berasal dari negara lain.
Rentetan bencana terjadi di tahun 1945, dari peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, disusul dengan kekalahan Jepun dalam perang, dan ditambahi dengan adanya gempa bumi besar di Tokyo. Ternyata Jepun tidak habis. Dalam beberapa tahun berikutnya Jepun sudah berhasil membangun industri automotif dan bahkan juga keretapi laju (shinkansen) . Mungkin cukup menakjubkan bagaimana Matsushita Konosuke yang perniagaannya hancur dan hampir tersingkir dari perniagaan peralatan elektronik di tahun 1945 masih mampu merangkak, bermula dari kosong untuk membangun industri sehingga menjadi empayar ampuh terkini. Akio Morita juga awalnya menjadi bahan ketawa orang ketika menawarkan produk Cassete Tapenya yang kecil ke berbagai negara lain. Tapi akhirnya menjadi legenda dengan dengan Sony Walkmannya. Yang Cukup unik bahawa ilmu dan teori dimana orang harus belajar dari kegagalan dibuat formula di Jepun dengan nama shippaigaku (ilmu kegagalan).

7. BUDAYA BACA

Jangan terperanjat kalau anda datang ke Jepun dan masuk ke densha (kereta elektrik), sebahagian besar penumpangnya baik anak-anak maupun dewasa sedang membaca buku atau surat khabar. Tidak peduli duduk atau berdiri, ramai yang memanfaatkan waktu di densha untuk membaca. Ramai penerbit yang mula membuat komik manga untuk mengisi di kurikulum sekolah. Pelajaran Sejarah, Biologi, Bahasa, dsb disajikan dengan menarik yang membuat minat baca masyarakat semakin tinggi. Budaya membaca orang Jepun juga didukung oleh kecepatan dalam proses penerjemahan buku-buku asing (Bahasa Inggeris, Perancis, Jerman, dsb).

8. KERJASAMA

Budaya di Jepun tidak terlalu membuat kerja yang terlalu bersifat individualistik.
Termasuk dalam menghasilkan pekerjaan, biasanya dengan hasil kerja berkumpulan tersebut. Fenomena ini tidak hanya di dunia kerja, keadaan kampus juga seperti itu, mengerjakan tugas assignment biasanya juga dalam bentuk berkumpulan. Kerja dalam kumpulan mungkin salah satu kekuatan terbesar orang Jepun. Ada pepatah yang mengatakan bahawa “Seorang professor Jepun akan kalah dengan seorang professor Amerika, tetapi 10 orang professor Amerika tidak akan dapat mengalahkan 10 orang professor Jepun yang berkumpulan”. Mesyuarat atau muafakat atau sering disebut dengan “rin-gi” adalah ritual dalam kumpulan. Keputusan strategi harus dibincangkan dalam “rin-gi”.

9. BERDIKARI

Sejak usia kecil, anak-anak dilatih untuk berdikari.Di Jepun setiap kanak-kanak dilatih untuk membawa perlengkapan sendiri, dan bertanggung jawab terhadap barang miliknya sendiri. Semasa di kolej hampir sebagian besar tidak meminta belanja daripada ibu bapa mereka. Mereka membuat kerja part time untuk belanja sekolah dan kehidupan sehari-hari. Kalaupun kehabisan wang, mereka “meminjam” wang kepada ibu bapa mereka yang nantinya mereka memulangkan di bulan berikutnya.

10. MENJAGA TRADISI

Perkembangan teknologi dan ekonomi, tidak membuat bangsa Jepun kehilangan tradisi dan budayanya. Budaya perempuan yang sudah menikah untuk tidak bekerja masih ada dan hidup sampai sekarang. Budaya minta maaf masih menjadi budaya orang Jepang.Sehingga zaman sekarang orang Jepun relatif menghindari berkata “tidak” untuk apabila mendapat tawaran dari orang lain. Pertanian merupakan tradisi dan aset penting di Jepun. Persaingan keras kerana adanya beras Thailand dan Amerika yang murah, tidak menyurutkan langkah pemerintah Jepang untuk melindungi para petaninya.
Mungkin seperti di atas 10 resepi berjaya yang dapat dirangkumkan. Bangsa Melayu mempunyai hampir semua resepi orang Jepun diatas, hanya mungkin kita belum mengasahnya dengan baik.
Kita yakin ada faktor “kesilapan teknik” yang membuatkan kita agak ketinggalan dalam teknologi dan ekonomi. Mari kita bersama mencari solusi untuk pelbagai masalah dewasa ini. Kita juga harus tetap mahu belajar dan menerima kebaikan dari siapapun, yang baik kita ikut tapi yang buruk kita hindari.

jadi,mengapa tidak kita mencuba untuk memajukan diri demi membentuk sebuah negara demokrasi yang maju dari segenap sudut?
di mana ada kemahuan,di situ ada jalan..


ketidaksempurnaan bukan penghalang

assalamualaikum..


hari ni nak kongsikan sedikit kisah mengenai seorang seorang insan yang bernama Nick Vujicic,seorang motivator hebat yang baru berusia 26 tahun dan berasal daripada Brisbane, Australia.

beliau tidaklah dilahirkan sempurna seperti insan-insan lain..namun,semangat serta keazaman yang tinggi dalam diri beliau tidak menghalangnya untuk terus berjaya dalam hidup..kisah ini boleh dijadikan teladan untuk pelajar-pelajar..bukan senang untuk berjaya,namun tidaklah sukar andai kita mencuba..
Ditakdirkan Allah S.W.T insan ini dilahirkan unik daripada manusia lain, beliau tidak dikurniakan kaki dan tangan. Dengan keadaan fizikal beliau yang serba kekurangan itu, pasti menyedihkan kita yang mempunyai hati ini untuk melihatnya. 


Pada mulanya, ketika kecil beliau telah dihalang untuk hadir ke sekolah kerana kecacatan fizikalnya, tetapi beliau mempunyai hati yang kental dan keinginan untuk belajar yang kuat sehinggakan beliau berjaya menjadi , orang kurang upaya yang pertama yang diterima masuk ke sekolah biasa (bukan sekolah istimewa).

Disekolah beliau telah dibuli oleh rakan-rakan sebaya sehinggakan ketika usia beliau 8 tahun beliau telah cuba untuk membunuh diri, dan pada usia 10 tahun beliau cuba untuk menenggelamkan diri beliau didalam air sedalam 6 inci tetapi beliau tidak meneruskan niat beliau kerana beliau terlalu sayang pada keluarga.

Selepas insiden itu beliau cuba untuk kuatkan semangat, namun begitu ketika beliau masih kecil, beliau selalu berdoa agar ditumbuhkan kaki dan tangan oleh tuhan. Walaupun doa beliau tidak menjadi kenyataan namun beliau berjaya membuktikan bahawa keadaan fizikal beliau bukanlah penghalang kejayaan. Buktinya ketika berada di seven grade, beliau telah dipilih menjadi ketua pelajar disekolah dan mengetuai badan persatuan derma dan aktiviti khas untuk anak-anak kurang upaya. Kini beliau mempunyai yayasan milik beliau yang dinamakan Live without limbs yang bertujuan membantu golongan kurang upaya seperti beliau.

Beliau semangnya dikurniakan hati yang lebih tabah dan kuat daripada insan-insan lain yang lengkap anggotanya. Beliau meneruskan kehidupan dengan melakukan perkara-perkara yang bermakna malah, kehidupan beliau mungkin lebih bahagia daripada kita yang sempurna ini. Kata beliau, beliau menganggap kehidupan beliau sebagai ajaib atau 'Magic' dan beliau telah berkongsi keajaiban tersebut dengan memberi harapan kepada manusia lain bahawa impian dan kejayaan tetap akan terlaksana walaupun jalan yang harus dilalui penuh liku dan ranjau.

Dengan kekurangan itu, beliau telah bangkit dengan semangat yang tinggi dan berjaya memberi inspirasi kepada berjuta-juta insan lain diseluruh dunia untuk turut sama bangkit daripada kegagalan yang lalu. Kegagalan adalah permulaan sebuah kejayaan. Tanpa kegagalan mungkin kita tidak akan belajar perih jerih kehidupan. Menariknya, beliau bukan sahaja menjadi seorang motivator yang hebat dan berpengaruh malah beliau turut melalui kehidupan normal seperti insan lain. Dengan kekurangan yang ada pada beliau, beliau boleh berenang, surfing, bermain golf, memasak, menulis, melukis, memancing dan banyak lagi dan semuanya beliau melakukan sendiri tanpa bantuan kaki dan tangan!


jadi,jika beliau yang tidak sempurna kaki dan tangan boleh menyemai azam yang begitu kuat untuk berjaya dalam hidup,setiap orang juga boleh..mengapa mesti mengatakan bahawa kita tidak mampu untuk berjaya selagi belum berusaha?


tepuk dada tanya iman..setiap orang mempunyai kelebihan tersendiri..jika kita berusaha sudah pasti Allah bersama kita..


sumber : sini