..

Monday, September 19, 2011

Gottfried Willhelm Leibniz - tokoh matematik


assalamualaikum w.b.t...Gottfried Willhelm Leibniz (16464 - 1716) merupakan seorang saintis dari Jerman. Ayahnya merupakan seorang pentadbir di Universiti Leipzig. Ketika masih kanak-kanak, beliau belajar dengan cepat dan menguasai bahasa Latin pada usia 8 tahun dan digelar pakar dalam bahasa kuno ketika berusia 12 tahun.


Leibniz diterima masuk ke Universiti Leipzig ketika berusia 15 tahun dan mendapat gelaran doktor pada usia seawal 20 tahun. Beliau dianggap salah seorang daripada cendekiawan dunia dengan pengetahuan yang luas dalam bidang falsafah,matematik,sains,sejarah dan teologi. Leibniz dan Sir Isaac Newton dikatakan tokoh yang mengembangkan ilmu pembezaan kalkulus. Leibniz menyempurnakan dan mencipta sebuah mesin kira yang lebih hebat daripasa mesin kira yang dicipta oleh Blaise Pascal.

Beliau menunjukkan kemampuan mesin kira itu di hadapan ahli Royal Academy of The Sciences di Paris serta ahli-ahli Royal Society of London. Beliau kemudian dianugerahkan menjadi ahli dari Royal Society of London. Beliau pernah dihantar sebagai wakil pelbagai misi diplomasi sehingga dapat bertemu dengan ramai centedikiawan tersohor.

Jika Spinozatelah mencapai konsep unity (bersatu) dalam monisme (anggapan bahawa apa yang ada hanya satu), Leibniz sebaliknya merasakan bahawa kita harus menekankan individualiti. Falsafahnya yang dinamakan monadologi mengatakan bahawa setiap orang atau benda merupakan kesatuan yang berasingan atau Monad,yang kewujudannya ditentukan oleh Tuhan. Oleh itu Leibniz menyimpulkan tiada yang terpisah dalam alam. Tiada yang mati kerana segala sesuatu merupakan satu aktiviti yang berbeza. 

No comments: