..

Monday, September 19, 2011

Omar Al-Khayyam - pakar algebra,astronomi,matematik

assalamualaikum w.b.t...
OmarKhayyam merupakan ilmuwan Islam yang terkenal. Kepakaran Omar Khayyam, seorang rakyat Parsi,adalah dalam bidang matematik, astronomi, falsafah,perubatan dan puisi. Nama sebenarnya ialah Ghiyath al-DinAbul Fateh Omar Ibn Ibrahim al-Khayyam dan dilahirkan padatahun 1044. Khayyam sebenarnya bermaksud pembuatkhemah.

Sebenarnya, tidak banyak yang diketahui mengenai sejarahawal hidupnya kecuali fakta bahawa dia mendapat pendidikandi Nishapur dan tinggal di sana dan juga di Samarqand sepanjang hidupnya.Melihat perjalanan hidupnya, Omar Khayyam adalah seorangyang sangat sukakan kesederhanaan. Beliau pernahditawarkan untuk bekerja di istana.

Beliau sebaliknya menolak dan memilih hidup secara sederhana dan tenang untuk menimbailmu. Beliau mengembara ke pusat-pusat ilmu ketika itu seperti di Samarqand, Bukhara, Balkhdan Isphahan untuk mendalami ilmunya dan juga bertukar-tukar fikiran dengan para ilmuan di sana.Semasa di Samarqand, beliau diletakkan di bawah seliaan seorang pembesar - Abu Tahir.

Sumbangan terbesar Omar Khayyam ialah dalam bidang Algebra.Beliau pernah membuat percubaan untuk mengklasifikasikan kebanyakan persamaan algebra termasuk persamaan darjah ke tiga. Malah beliau juga menawarkan beberapa penyelesaian untuk beberapa masalah algebra. Initermasuklah penyelesaian geometrik bagi persamaan kiub dan sebahagian daripadapenyelesaian kebanyakan persamaan lain.

Bukunya `Mazalat fi al-Jabr wa al-Muqabila’ adalah karya agungnya dalam bidang algebra dan sangat penting dalam perkembangan algebra. Pengklasifikasian persamaan yang dilakukan oleh Omar Khayyam adalah berasaskan kerumitan sesuatu persamaan. 

Omar Khayyam telah mengenal pasti 13 jenis bentuk persamaan kiub. Kaedah penyelesaian persamaan yang digunakan oleh Omar Khayyam adalah bersifat geometrikal. Dalam bidang geometri pula, beliau banyak membuat kajian-kajian yang menjurus kepada pembentukan teori garisan selari.Beliau juga pernah diarahkan oleh Sultan Saljuq - Malikshah Jalal al-Din untuk bekerja di balai cerap.Di sana, beliau ditugas untuk menentukan kalendar solat yang tepat. Khayyam berjaya memperkenalkan kalendar yang hampir-hampir tepat dan dinamakan Al-Tarikh-al- Jalali.

Selain itu, Omar Khayyam juga turut menyumbang dalam bidang lain seperti pembangunan kaedah menentukan graviti. Dalam bidang metafizik, beliau menulis tiga buku. Beliau juga terkenal sebagai seorang ahli astronomi terkenal dan juga doktor.

Selain dalam bidang sains, Omar Khayyam juga terkenal sebagai seorang penyair yang hebat di zamannya.Malah, beliau pernah menjadi terkenal di kalangan dunia barat sejak tahun 1839 apabila Edward Fitzgerald menerbitkan terjemahan bahasa Inggeris bagi bukunya - Rubaiyat. Buku ini menggambarkan kehebatan dan kekayaan ilmu yang dimiliki Omar Khayyam. Omar
Khayyam juga menulis pelbagai jenis buku dan monograf dalam pelbagai jenis bidang.
Antaranya ialah 10 buku dan 30 monograf berjaya dikesan. Daripada jumlah ini, empat buahbuku adalah berkaitan matematik, fizik (tiga), metafizik (tiga) dan satu untuk algebra dan geometri.

Jasa dan pengaruh Omar Khayyam begitu besar terutamanya dalam perkembangan bidang
matematik dan juga geometri.
Malah kerja-kerjanya mendahului semua ilmuan lain selama berabad-abad lamanya.Sebenarnya, kehebatan Omar Khayyam dalam bidang matematik banyak dikaburi olehkehebatannya sebagai seorang penyair.

Bagaimanapun, sumbangan beliau sebagai ahli falsafah dan saintis banyak meletakkan asas
dalam tamadun keilmuan manusia sejagat.

No comments: